ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑ

Για αντικείμενα που έχουν χαθεί στους χώρους του αεροσταθμού, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο γραφείο απολεσθέντων αντικειμένων της Ελληνικής Αστυνομίας, που βρίσκεται στο Επίπεδο Αφίξεων, απέναντι από την Έξοδο 3 και λειτουργεί όλο το 24ωρο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Φωτογραφικό υλικό ›