ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Date Time Ship Gate
2019-08-1917:30B STAR ΠΑΤΜΟΣΕ7
2019-08-1918:00ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 2E1
2019-08-1918:00Δ.ΣΟΛΩΜΟΣΕ9
2019-08-1918:00ΠΡΕΒΕΛΗΣE3
2019-08-1920:00ΜΠ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣΕ7
2019-08-1920:00ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΣE2
2019-08-1921:00ΜΠΛΟΥ ΟΡΙΖΟΝE3
2019-08-1921:00ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΛΑΣE2
2019-08-1922:00ΜΠΛΟΥ ΓΚΑΛΑΞΙE3

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 14541

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες αναχωρήσεων πλοίων εμφανίζονται όπως αποστέλλονται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών δεν δύναται να ελέγχει την ακρίβεια ή την  πληρότητα των πληροφοριών αυτών και δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σας σε αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν ανακριβείς ή ελλιπείς. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ναυτιλιακή εταιρεία σας ή τον ταξιδιωτικό πράκτορά σας.

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ