ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Σχεσεις με τις Τοπικες Κοινοτητες

Έχουμε δεσμευτεί να αποτελούμε αξιόπιστο μέλος της τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Παρέχουμε βιώσιμη προστιθέμενη αξία προς τους γείτονες μας, κατ’ εφαρμογή της Πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας. Συνεργαζόμαστε στενά με τις Τοπικές Κοινότητες, μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κάθε χρόνο αναπτύσσουμε Σχέδιο Δράσης για τις Τοπικές Κοινότητες σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και οργανώσεις, το οποίο ανταποκρίνεται σε ανάγκες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, τις μεταφορές, το περιβάλλον και κοινωνικούς σκοπούς.

Τεχνη και Πολιτισμος

Το αεροδρόμιο αποτελεί σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών και συμμετέχει ενεργά στην πολιτιστική σκηνή της Αθήνας, προωθώντας διαρκώς την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας, του πολιτισμού της και των παραδόσεων της. Οι επισκέπτες μας έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις μόνιμες εκθέσεις του αεροδρομίου που βρίσκονται στο επίπεδο των Αναχωρήσεων (Έκθεση Αρχαιολογικών Ευρημάτων - Έκθεση Ελευθέριος Βενιζέλος - Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης) καθώς και τις φιλοξενούμενες εκθέσεις στο επίπεδο Αφίξεων του Κτιρίου Κεντρικού Αεροσταθμού.

Κοινωνικη Προσφορα

Σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής υπευθυνότητας είναι η συνεχής τήρηση της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει για την υποστήριξη σκοπών που αφορούν σε παιδιά και κοινωνικές ομάδες που χρήζουν βοήθειας. Εφαρμόζουμε ένα πολυδιάστατο κοινωνικό πρόγραμμα, συνεισφέροντας σε διάφορους εκπαιδευτικούς, επιχειρηματικούς, πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς σε συνεργασία με σχετικά ιδρύματα και μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Contact Corporate Citizenship
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Tηλ: (+30) 210 3536493
Fax: (+30) 210 3537800
Email: environment@aia.gr

Δημόσιες Σχέσεις
Χαρά Μητσοτάκη
Tηλ: (+30) 210 3537229
Fax: (+30) 210 3537735
Email: mitsotakisc@aia.gr